Ordning i skåpen – Illustration

Illustration till guide om var och hur man bäst förvarar sina matvaror i Magasinet Hunger, nr 2 2015.
Gjord under praktik på Magasinet Hunger.